การจะพัฒนา Product ให้ต่อยอดและมีประสิทธิภาพ – ประสิทธิผล ต้องให้ความสำคัญกับ Process
ผู้พัฒนา Process ที่ดีมักมีหลักคิดของ PDCA หรืออธิบายง่ายๆคือ คิด Plan ทำ Do ตรวจสอบ Check ปรับปรุง Act – Adjust เป็นวงรอบไปเรื่อยๆ

บทความชุดนี้มีเนื้อหาเพื่ออธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจถึงวิธีการลงทุน ด้วยการ Copy trade กับผู้ให้บริการ Myfxbook AutoTrade
ซึ่งเหมาะกับ – ผู้ไม่มีความรู้ในด้านเทคนิคคัล / ผู้มีความรู้ แต่ไม่มีเวลา โดยรูปแบบการลงทุนคือเลือกเทรดตามคนที่ทำผลงานการเทรดได้ดี ด้วยการดูข้อมูลทางสถิติ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้ารวมรวมบทความล่าสุดในชุด Myfxbook AutoTrade http://www.tradeguideline.com/myfxbook_autotrade_overview/

หากมีความคิดเห็น – คำถาม – คำติชมใดๆ สามารถแนะนำมาได้ที่ช่อง Comment หรือ Inbox ได้เลยครับ
สนใจบทความการลงทุนในแนวนี้ สามารถติดตามได้ที่เพจ learntotradefx  ได้ครับ

 

ระบบเทรดใดๆไม่ว่าจะพัฒนาเอง หรือ Copy trade หากเรามีหลักคิดในการพัฒนาเป็นวงรอบ
เราจะให้ความสำคัญกับการวางแผนระยะยาว (PLAN) การลงมือปฎิบัติ (DO) การรู้จักความเสี่ยงในมุมต่างๆ – การ Monitor ผลการทำงานของแต่ละองค์ประกอบ (CHECK) เพื่อนำสิ่งที่ยังเป็นจุดอ่อนไปหาแนวทางแก้ไขทีละจุด (ACT)
เป็นการพัฒนา Process ของเราไปเรื่อยๆ โดยมีการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ เทียบเป็น Baseline ตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ

File:PDCA Cycle.svg

PDCA MODEL

PDCA (plan–do–check–act or plan–do–check–adjust) is an iterative four-step management method used in business for the control and continual improvement of processes and products. It is also known as the Deming circle/cycle/wheel, Shewhart cycle, control circle/cycle, or plan–do–study–act (PDSA)

PLAN

Establish the objectives and processes necessary to deliver results in accordance with the expected output (the target or goals).
By establishing output expectations, the completeness and accuracy of the specification is also a part of the targeted improvement.
When possible start on a small scale to test possible effects.

DO

Implement the plan, execute the process, make the product. Collect data for charting and analysis in the following “CHECK” and “ACT” steps.

CHECK

Study the actual results (measured and collected in “DO” above) and compare against the expected results (targets or goals from the “PLAN”) to ascertain any differences. Look for deviation in implementation from the plan and also look for the appropriateness and completeness of the plan to enable the execution, i.e., “Do”. Charting data can make this much easier to see trends over several PDCA cycles and in order to convert the collected data into information. Information is what you need for the next step “ACT”.

ACT

If the CHECK shows that the PLAN that was implemented in DO is an improvement to the prior standard (baseline), then that becomes the new standard (baseline) for how the organization should ACT going forward (new standards are enACTed). If the CHECK shows that the PLAN that was implemented in DO is not an improvement, then the existing standard (baseline) will remain in place. In either case, if the CHECK showed something different than expected (whether better or worse), then there is some more learning to be done… and that will suggest potential future PDCA cycles.

Note that some who teach PDCA assert that the ACT involves making adjustments or corrective actions… but generally it would be counter to PDCA thinking to propose and decide upon alternative changes without using a proper PLAN phase, or to make them the new standard (baseline) without going through DO and CHECK steps.

 

PDCA – Copy trade : Myfxbook autotrade Plan

PDCA – Copy trade : Myfxbook autotrade DO

PDCA Copy trade : Myfxbook autotrade Check

PDCA Copy trade : Myfxbook autotrade Act